Obrazac PPDG-1P – poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (PAŽNJA – Obrazac shodno članu 2. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana – „Sl. glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14, KOJI NIJE PONIŠTEN, ali shodno članu 5. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana koji se plaća po rešenju – „Sl. glasnik RS“, br. 49/2014 – poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem -podnosi se na Obrascu PPDG-1R)

By
In