Obrazac PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20 __ godinu, sa Obrascem – Prilog 1 i Obrascem – Prilog 2 (shodno – Pravilniku o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanju poreza na imovinu, “Sl. glasnik RS”, br. 93/2019)

By
In